Частично фолиране на рекламен автомобил

Студио Смарт проектира, отпечата и монтира новия бранд на магазини ТРИШЪР, с който автомобил на Стил Такси, гордо ще обикаля по бургаските улици. Окончателния резултат е истинска АВТОМОБИЛНА РЕКЛАМА в действие. Настоящата визия ще достига до хиляди клиенти ежедневно, благодарение на денонощната работа на хотата от СТИЛ ТАКСИ !