Светеща табела за Ti Bar!

Най-сложното изделие в нашето скромно портфолио !