Брандиране на стъкла – СИБАНК

Брандиране на стъкла за новия офис на СИБАНК АД – гр. Ямбол с пясъкоструйно фолио.