Брандиране на самотет АН 2 за рекламна кампания на Мтел

Брандиране на самотет АН 2 за рекламна кампания на Мтел. Време : 7 часа и 15 мин. Температура: 37 гр. 🙂