Шаблон от PVC фолио и автомобилна боя SIKKENS

Шаблон от PVC фолио и автомобилна боя SIKKENS върху борда на 4 баржи в Бургаската корабостроителница.