Светеща тебела с винил – СИ БАНК – клон Поморие

Светеща тебела с винил – СИ БАНК – клон Поморие – размери 0.8 м / 6.5 м