Светеща тебела с винил - СИ БАНК - клон Поморие

Светеща тебела с винил - СИ БАНК - клон Поморие - размери 0.8 м / 6.5 м