Брандиране на фирмен автомобил:

Брандиране на фирмен автомобил – Месарница  Башев. Изпозвано полимерно фолио с каст ламинат.