Брандиране на търговски обекти – FORNETTI

Studio SMART извърши цялостното брандиране на обектите на FORNETTI в Бургаска област. Фолиа, светеши и несветещи тебели на повече от 40 обекта.