Брандиране на стъкла - СИБАНК

Брандиране на стъкла за новия офис на СИБАНК АД - гр. Ямбол с пясъкоструйно фолио.