Брандиране на автомобил – BLIZOO:

Брандиране на автомобил за BLIZOO. Изпозвано фолио – 3М , серия IJ 170 с ламинат.