Брандиране на автомобил - BLIZOO:

Брандиране на автомобил за BLIZOO. Изпозвано фолио - 3М , серия IJ 170 с ламинат.